Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag & Geweld


In Nederland hebben we schrikbarend veel te maken met Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag & Seksueel Geweld. In de ergste gevallen hebben we het dan over aanranding, verkrachting en misbruik. Het probleem komt gelukkig dankzij movements zoals #MeToo steeds sterker aan de aandacht. Het is een zwaar onderwerp, maar hoe meer mensen hierover durven te praten, hoe meer awareness er komt voor deze problematiek, en hoe eerder er daadwerkelijk wat mee gedaan wordt.

Bij Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag gaat het om gedrag of toenaderingen die seksueel van aard zijn en de grenzen van het slachtoffer overschrijden. Dit hoeft niet fysiek te zijn. Bij seksueel geweld legt de ander, met geweld of dwang, een seksuele daad of seksuele praktijken op zonder zijn of haar toestemming.

Cijfers & Feiten


Volgens huidig onderzoek heeft in Nederland 53% van vrouwelijke ondervraagden en 19% van de mannen te maken gehad met Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag. Voor seksueel geweld is dit 22% van de vrouwen en 6% van mannen (17.000 ondervraagden, Rutgers 2017). Dit zijn schrikbarend hoge cijfers.

De Gevolgen van Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag & Geweld

De gevolgen van Seksueel Grensverschrijdend Gedrag & Seksueel Geweld zijn ingrijpend, zowel op het korte termijn, als op het lange termijn. De gevolgen zullen voor elk persoon weer anders. Het zal afhangen van de persoonlijkheid van het slachtoffer en de omstandigheden waarbij aanranding of verkrachting voorkwam. Hierbij spelen leeftijd, tijdsduur, en het aantal personen ook een rol.

Enkele gevolgen van aanranding en verkrachting kunnen zijn; lichamelijk letsel, lichamelijke klachten, interne bloedingen, ongewenste zwangerschap, trauma, seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's), psychische klachten waaronder PTSS, wantrouwen, loyaliteitsconflicten, moeite met grenzen stellen, afkeer van jezelf hebben, makkelijker vatbaar zijn voor verslavingen en depressie. Daarnaast heeft het ook gevolgen voor toekomstige relaties, want seks en intimiteit blijven altijd gevoelige onderwerpen.
Bron: ikmeldhet.nl

Wat kun je doen als je slachtoffer bent geworden van seksueel geweld?

Het is belangrijk om te weten dat je niet alleen staat. Een groot netwerk aan bondgenoten staat klaar om jou te helpen. Voor directe slachtofferhulp kun je contact opnemen met het Centrum Seksueel Geweld (CSG), bij voorkeur binnen een week nadat het gebeurd is. Bij het CSG staat een team van artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen klaar om je te helpen. Je krijgt bijvoorbeeld medicijnen om zwangerschap en SOA/HIV te voorkomen en wordt behandeld als je pijn hebt of gewond bent. Verder kan er sporenonderzoek worden gedaan, bewijsmateriaal worden vastgelegd en kun je hulp krijgen bij het doen van aangifte. Indien nodig, kun je ook een traumabehandeling krijgen.
Het Centrum Seksueel Geweld is dag en nacht bereikbaar op 0800-0188.

Als de stap naar professionele hulp (nog) te groot is, bestaan er gemeenschappen waar je hulp en steun kan vinden, bijvoorbeeld Lotgenoten Seksueel Geweld (LSG). Op het forum en de chat van LSG kun je online en anoniem in contact komen met vrouwen én mannen die uit eigen ervaring weten wat je doormaakt. Lotgenoten begrijpen je met een half woord, kunnen je steunen en helpen over schaamte en schuldgevoel heen te komen. Hierdoor kan de stap om in je directe omgeving te praten over wat je is overkomen, hulp te zoeken en/of aangifte te doen, kleiner worden. Behalve lotgenotencontact vind je op LSG veel informatie over (de gevolgen en verwerking van) seksueel geweld.

Definitie van termen

Seksueel Grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld wordt vaak los van elkaar omschreven. In feite valt Seksueel Geweld en alle handelingen van seksuele aard onder de noemer Seksueel Grensverschrijdend Gedrag. Wel is er onderscheid te maken in de zwaarte en intensiteit van deze handelingen.

Ongewenst Gedrag
Je kan eerst geconfronteerd worden met ongewenste opmerkingen of slecht, ongewenst of intimiderend gedrag. Dit is uiterst vervelend. Hierbij is er nog geen sprake van aanrakingen. Hierdoor kun je je oncomfortabel, defensief, boos, geïntimideerd, gekleineerd, beledigd, minderwaardig, zwak, aangevallen, gekwetst of zelfs vernederd voelen.

Ongewenste aanraking, aanranding
Wanneer je ongewenst aangeraakt wordt, of we het nu hebben over borsten, billen of geslachtsdelen dan spreken we over aanranding. Bij aanranding gaat het om alle seksuele handelingen behalve seksueel binnendringen van het lichaam.
Bron: om.nl

Verkrachting
Verkrachting is het ongewenst seksueel binnendringen van het lichaam door een ander. Dit kan ook gedaan worden door andere objecten als het geslachtsdeel.
Bron: Jos Frenken "Strafbare seksualiteit en seksueel deviant gedrag: definities en prevalenties" in Tijdschrift voor Seksuologie, 2002, 26: 4-8

Seksueel misbruik
Onder seksueel misbruik vallen alle vormen van seks en seksueel getinte handelingen die plaatsvinden tegen je wil. Hieronder vallen alle vormen van seksuele aanraking en penetratie, maar ook ongewenste seksuele handelingen voor of door een toeschouwer, inclusief voor een webcam.

In deze situaties van misbruik is er vaak sprake van ongelijke machtsverhoudingen of emotionele druk. In plaats van eigen wil of verlangen wordt er dan ingestemd met seksuele handelingen uit gevoelens van angst, verplichtingen, of gevoel dat je geen nee kan zeggen zonder negatieve gevolgen. Bij seksueel contact tussen volwassenen en minderjarigen is er altijd sprake van ongelijke machtsverhoudingen en dus seksueel misbruik.
Bron: https://www.lotgenotenseksueelgeweld.nl/seksueel-misbruik-van-vrouwen-en-meisjes/